Follow DangerLink in Facebook

 Месечните рангове са реснати, може да пишете на скайп за наградите! Победителите са изложени на тази страница в таблица, според мястото на класиране по евентите. Следващ рестарт на рангове на 01.11.2015г.
Added on 08.10.2015 16:20 GMT+2 by Done

Сървъра е върнат няколко часа, поради проблеми с някои акаунти. Пускам компенсация в Experience от 400 до утре на обяд 12:00ч.
Added on 15.09.2015 21:20 GMT+2 by Done

НОВИ СПОТОВЕ ЗА BK,ELF / New Spots for BK,ELF:
Lorencia: 184/114
Dungeon: 117/232
Dungeon: 96/220
Atlans: 43/11
Atlans: 52/9
Lost Tower 3: 81/177
Lost Tower 3: 84/186
Lost Tower 7: 18/99
Lost Tower 7: 19/105
Tarkan: 144/53
Tarkan: 144/57
Added on 21.07.2015 13:00 GMT+2 by Done