Powered by MuOnlineWebs ™
Your Time
Server Time

News

NEWS

Уважаеми играч, тази неделя HoF няма да има, ще се проведе на 18.03.2017г. (следващата неделя), за да може повече герои да достигнат макс 52 реса. 

Динорант се продава само в лоренциа бара!

Added on : 12 / Mar / 2017 , 01:41 PM

Resets

Resets is increased to 52. After HoF in next sunday will be increased will more 2!

Added on : 06 / Mar / 2017 , 12:35 PM

Connection issue

 Уважаеми играчи, за да не ви излиза грешка при влизането, изтеглете този файл, разархивирайте и го заместете в папка LiveGuard, която се намира в папката на клиента, но е скрита. Трябва да си покажете скритите файлове от настройки на папките, ако не сте си ги  показали все още. Това става от Изглед>>Опции>>Изглед скролирате и слагате тикче на "Показвай скритите папки, файлове и устройства".

 

 Dear players, lest you out error in logging, download this file and extract and replace in folder LiveGuard, which is located in the folder on the client, but is hidden. You have to show hidden files settings folder, if you have not shown them yet. This is from View>> Options >> View scroll and put a check mark on "Show hidden folders, files and devices."

Added on : 03 / Mar / 2017 , 07:09 AM

New Characters

Уважаеми потребители, всеки нов създаден герой получава 3 ресета автоматично и стартира с 300 точки за вдигане. След като бъде реснат става директно 4 реса и си получава точките за тях.

 

 Dear customers, every new created character recieve 3 resets automatically and start with 300 LevelUpPoints. When you reset character, he it directly 4 resets and recieve points for it.

Added on : 17 / Jan / 2017 , 03:00 PM

Account Panel & Options

Register / Lost Password ?
MuOnlineWebs Loading